۸ روش برای شروع تماس تلفنی فروش که مشتریان در آن تلفن را قطع نکنند

زمانی که تلفنتان زنگ می زند و متوجه می شوید که از طرف یک نفر می خواهد پشت تلفن چیزی را به شما بفروشد چه حسی پیدا می کنید؟برای اکثر کسانی که کسب وکار دارند ، این کار بسیار ناراحت کننده و اذیت کننده است.برای این که بتوانید یک مکالمه اثربخش و حرفه ای داشته…

این مطلب را به اشتراک بگذارید

/0 comments
top