۸ اشتباه بزرگ در مدیریت برند

مدیریت برند موفق آسان تر از آن چیزی است که نشان می دهد اما مدیران اغلب دچار ۸ اشتباه رایج می‌شوند و به سرعت ارزش برند و کسب وکار خود را نابود می‌کنند. در ادامه با این اشتباهات خطرناک آشنا می شویم.

۱. عدم تعهد مدیر

برند‌ های با عملکرد ضعیف فاقد حمایت مدیریت ارشد می‌باشد.آنها توصیف‌کننده عملیات خئمت خود می‌باشداما ارائه گر هیچ ارزش افزوده‌ای برای مشتری نمی‌باشد.آنها دارای کم نفوذی برای کسب وکار تلقی می‌شوند که هیچ جائی بین یک سوم ودوسوم دارائی‌های کل بنگاه ندارند.این بدان معناست که کسب وکار هایی که فاقد حمایت مدیر ارشد از برند‌ می‌باشند ناکام خواهد ماند.آنها به مشتریان دلیلی برای خرید ارائه نمی‌کنند ومزیت رقابتی دربرابررقیب از خود نشان نمی‌دهند.ندرتا هدف، تصمیم به خرید است.حتی درقراردادهایی کسب وکار، افزایش ریسک خریدیک تامین‌کننده برای بیشتر خریدارنی که به برندهای قوی دربازار خودرو می‌آورند بسیار بالاست.

۲.برند‌ یک نام نیست

برند‌شما یک بیرق یاعلامت یازبرند‌ یا مزیت برای مشتری نیست.برند‌ های بسیاری نام خودرابدون هیچ مزیتی برای مشتریان تغییر می‌دهند.تغییر یک نام برند‌ باید تغییری بنیادین وپایدار درنحوه عملکرد کسب وکار شما باشدنه یک عنوان ساده.

۳. زمینه برند‌ خیلی دور از حوزه فعالیت اصلی

این فرض ساده انگارانه است که ایجاد ضمائم برند‌ اضافی، هزینه پایین وریسک کمی برای بهبود کسب وکار دارد.حقیقت این است که هزینه بالاتر وتمرکز ضعیف مدیریت به این معناست که بسیاری از برند‌ یابرند‌ های فرعی برای حداکثر‌سازی فرصت است.

۴.نادیده گرفتن عصر دیجیتال

مدیریت برند‌ مدرن از تکنیکهای کنترل مدیریت به سمت تکنینک‌های تاثیرگداری وهمکاری حرکت کرده است.این مستلزم شفافیت بازبودن وحضور فعال دربین مخاطبان است.

۵. تسخیر شدن به وسیله بازار

با یافتن یک برند قوی جالب است که هجمه‌پذیری آن مفروض دانسته شده وتغییرات بازار نادیده گرفته شود.درحالیکه مهم است که دربازار تغییر چندان سریعی نداشته باشی اما مصیب آور است که ورودیهای جدید رانادیده گرفته وسلائق متغیر مشتری را نبینیم.

۶.برند‌های جوانان سردرگم هستند

تغییر بسیاردر برند‌ نه فقط مشتریان راسردرگم می‌کند بلکه برای کسب وکار نیز به شدت ناکاراست.برند‌ های ضعیف به محلی‌سازی بسیار ببدون تقویت مبنای برند‌ کمک می‌کند.این بدان معناست که یک برند‌ می‌تواند معنای متفاوتی با مخاطبین برای مخاطبین متنوع حفظ کند.

۷.ناتوانی دربررسی بازگشت سرمایه برند‌ خود

تمامی تلاشهای بازاریابی یا مشتریان شما سودآور نیستند.بسیاری از بازاریابان نمی‌تواند پیوند سختی بین تلاشهای بازاریابی برند‌ ایجاد نماید هزینه دستیابی به مشتری وحفظ آن وبازگشت سرمایه مطرح است این امر منجر به حفظ مشتریان غیر سودآور بسیار یا مشتریانی می‌شود که ارزش برند‌ شما رااز بین می‌برند.

اسامی محصول همیشه خوب عمل نمی‌کنند.جهان برند‌‌ سازی پر از لاشه‌های برند‌ های موفق در یک بازار است که نتوانستند درزمان صادرات به شکوری دیگر محصولی خوب ارائه کنند یا حتی درجائی به مردم آن کشور اهانت کرده‌اند.

۸. شما نمی‌توانید همه چیز را به همه بدهید

شما نمی‌توانید از جانب همه پذیرفته شوید.شجاع باشید ومخاطب هدف خود را انتخاب کنید.بسیاری از کسب وکارها تلاش می‌کنند تا مشتریان بسیاری از هدف گیری نمایند زیرا باور دارند محصول آنها جهان شمول است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

برچسب‌ها

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

top