اینستاگرام برای پزشکان

چند نکته مهم برای تولید محتوای پزشکان در اینستاگرام

چند نکته از مواردی که باعث می شود  تولید محتوای پزشکان در اینستاگرام بهتر و کاراتر به عنوان یک پزشک فعالیت داشته باشید اشاره می کنیم : هویت مشخص داشته باشید نکته ای که بصورت کمی به آن توجه می شود و دارای اهمیت بسیاری می باشد این است که هویت ، نام و نشان…

این مطلب را به اشتراک بگذارید

/0 comments

تولید محتوا برای پزشکان

تولید محتوای پزشکی در اینستاگرام برای پزشکان

سال ها پیش از این شاید کسی باور نداشت که روزی بستری تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی به یکی از واجبات زندگی بشریت تبدیل شود به صورتی که برای یک مرجع برای مطالعه آموزش، خبر، تبلیغات و فرهنگ‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.چه بسا شبکه‌های اجتماعی بر میزان مطالعه مخاطبین نیز تاثیر گذار بوده اند. تا پیش…

این مطلب را به اشتراک بگذارید

/0 comments
top